Privacy statement

Privacyverklaring Hypnose praktijk Reset


Reset, praktijk voor hypnotherapie, gevestigd in Barneveld, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Reset, praktijk voor hypnotherapie, acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden wij ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://www.hypnose-praktijk-reset.nl en gerelateerde websites en diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 28-07-2019


Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die Reset, praktijk voor hypnotherapie, aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Ik verzamel en maak gebruik van persoonsgegevens die jij, of jouw bedrijf, direct met mij deelt.

De persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan beschreven in deze verklaring, tenzij jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Wanneer jij gebruik maakt van mijn diensten, dan verzamel ik de volgende gegevens:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Ik verwerk jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van de betaling
 • Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Reset, praktijk voor hypnotherapie, analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Reset, praktijk voor hypnotherapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Ik verzamel jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die jij ten allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens

Ik bewaar jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaar ik persoonsgegevens van mijn websitebezoekers voor 12 maanden.


Jouw rechten

Jij hebt het recht op inzage van de informatie die ik verwerk. Wanneer jij dat wilt, kun je direct contact met mij opnemen. Ik zorg ervoor dat ik jou een kopie bezorg van de gegevens die ik over jouw verwerk. Mogelijk moet ik jouw identiteit verifiëren om aan jouw verzoek te voldoen. Als jij van mening bent dat de verstrekte informatie die ik over jou verwerk niet juist is, dan kun jij contact met mij opnemen om jouw informatie te updaten. Jij hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als jij wilt dat ik jouw informatie verwijder, dan kunt jij mij op ieder moment informeren. Jij kunt op elk moment contact met mij opnemen met betrekking tot deze verzoeken. Ik zal altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht jij niet tevreden zijn met het antwoord dat jij ontvangt, dan kun jij jouw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen

De informatie die jij mij geeft zal ik niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of jouw organisatie, met mij heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kan ik jouw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zal ik de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat de persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorg ik ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kan ik jouw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics

Gegevens die jij verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten te optimaliseren. Zo kan ik zien hoe mijn bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zal ik deze gegevens pseudonimiseren.

Let op: Om dit te kunnen claimen moet je jouw Google Analytics anonimiseren. Gebruik deze handleiding


Cookies

Ik wil jou op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maak ik op mijn websites gebruik van verschillende soorten cookies. Ik plaats bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan jouw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van mijn webserver als jij van mijn diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om mijn diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Ik gebruiken jouw IP-adres niet om jouw online gedrag te volgen of te registeren. Meestal ben ik niet in staat om jouw IP-adres te koppelen aan jouw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer jij ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.


Beveiliging

Ik zorg ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Ik heb onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL; 
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.Contact info:

Bezoekadres:

Plantagelaan 6

3772 MB Barneveld.


tel: 06-46084620

email: info@hypnose-praktijk-reset.nl


BTW-nummer: NL002229988B63

Kvk-nummer:  74230395


Privacystatement

Algemene voorwaarden